Barndom og opvækst

Teksten på denne side er et uddrag fra den samlede artiklen ”Martin Knudsens historie” som findes under menuen ”Liv og Virke”
Billedtekster (på nærværende side ikke eksisterende billeder) henviser til billeder på undermenuen ”Martin Knudsens historie”
Henvisnings nummer er til noter som findes i slutningen af artiklen ”Martin Knudsens historie”
(For hele filen med illustrationer, tryk på linket herunder)
Barndom
——————————————————

Martin Hans Christian Knudsen (15.2.1871-27.5.1949) Martin Knudsen´s forældre Maren Kirstine Hansdatter Fredberg kaldet ”Stine” og Jørgen Knudsen var ved sønnens dåb 2.4.1871 i Norup Kirke på Nordfyn blevet gårdbestyrer på Martinegård på Enebærodde under godset Hofmansgave i Hasmark62; Stine var datter af Folketingsmand og medlem af den Grundlovgivende Rigsforsamling Hans Christian Johansen223,224 og Jørgen var tidligere kusk og tjener for den 2. stamhusherre hofjægermester N.E. Hofman-Bang, og før dette var han fårehyrde. Den 1.maj 1870 kom Jørgen Knudsen og Stine til Martinegården på Hals, som de havde fået i forpagtning af etatsråden i 4 år med en årlig afgift af 5 tønder kartofler. Her fødtes sønnen Martin Knudsen deres eneste barn 15.2.1871. Fadderne ved sønnens dåb var Etatsråd Hofmans-Bang og ”Frøken” Malling på Hofmansgave61,62.

Martin Knudsen ved konfirmationen 12.april 1883. Privatfoto Margit Egdal

”Frøken” Malling var enke efter 1.stamhusherre N. Hofman (Bang), enkefrue Charlotte Malling, som boede 72 år på Hofmansgave og døde 1879 som 93 årig61 og hun havde lagt navn til Martinegården som Knudsen familien forpagtede.

På Martinegården oplevedes stormfloden 13.nov. 1872 da der kun var 7 alen (ca 4,5 meter) mellem Kattegat og Odense Fjord på det smalle Dræ og havets sprøjt skyllede ned ad vinduerne. Spurve ænder og andre fugle blæste ned62. Martin Knudsen gik indtil sit 13. år i almueskolen. Om sommeren var han vogterdreng før han kom på latinskolen i Odense. Han blev student i 1890 samme år som Niels Oluf Hofman-Bang fra godset Hofmansgave.
Som student arbejdede han i C. Christiansens Laboratorium på den helt nye læreanstalt og hans mekaniske snilde og ypperlige håndelag gjorde det muligt for ham at tjene til føden ved at udføre mekaniker-, snedker- og glasblæserarbejde. Han deltog i 1895-96 i ”Ingolf-ekspeditionen” med et dansk havforskningsskib og blev derved en internationalt kendt hydrograf170,174,175.