Kontakt

Henvendelser vedrørende denne hjemmeside bedes rettet til webmaster:
martinknudsen71@gmail.com

Personer med arkivalier og samlinger vedrørende Havundersøgelser og Oceanografi, som kunne være interesseret i samarbejde om opbevaring og udstilling, bedes rette henvendelse til vor konsulent på dette område: Lektor. Em Lic. et dr. scient. i Fysisk Oceanografi Niels Kristian Højerslev på: nkh@gfy.ku.dk

Personer med arkivalier og samlinger vedrørende medico-fysik, gassers kinetik, elektromagnetisme samt strømningsfysik, som måtte være interesserede, bedes rette henvendelse til Bjarne Fredberg Knudsen på: bfk@empas.dk

Personer med arkivalier og samlinger vedrørende Martin Knudsens barndom og opvækst, lokalhistorisk perspektiv, som måtte være interesseret i de ovenfor skitserede initiativer bedes rette henvendelse til Carl Pedersen på: carlgmpederen@gmail.com

©   Kopiering
Hjemmesiden  www.professor-martin.knudsen.dk må gerne citeres, når hjemmesiden og forfatter angives som kilde,
og det er tilladt at kopiere efter Hjemmesiden  www.professor-martin.knudsen.dk  men kun til privat brug.

Enhver form for forretningsmæssig udnyttelse af denne hjemmeside er forbudt.