Opfindelser

Teksten på denne side er et uddrag fra den samlede artiklen ”Martin Knudsens historie” som findes under menuen ”Liv og Virke”
Billedtekster (på nærværende side ikke eksisterende billeder) henviser til billeder på undermenuen ”Martin Knudsens historie”
Henvisnings nummer er til noter som findes i slutningen af artiklen ”Martin Knudsens historie”
(For hele filen med illustrationer, tryk på linket herunder)
Opfindelser
——————————————————–
I løbet af en ca 10-årig periode begyndende i 1909 koncentrerede Knudsen sit arbejde om ren fysik. Det er derfor forståeligt at han ikke fandt tid til at konstruere nye oceanografiske instrumenter. I 1916 blev han imidlertid kontaktet af den danske marinbiolog Johannes Schmidt som var optaget af at fortsætte sin forskning af gydnings stederne for den europæiske ål og han planlagde en stor ekspedition når 1. Verdenskrig var slut. Under ekspeditionen ville Schmidt måle lysets gennemtrængning af havet på forskellige breddegrader og forskellige typer vand. Han udtrykte håbet om at Knudsen ville blive interesseret i projektet og overveje udviklingen af egnede instrumenter. Denne ansøgning inspirerede Knudsen til at begynde arbejdet med at bestemme absorptionen af lys i havet. I 1922 offentliggjorde han sit spektrofotometer sammen med resultater opnået med apparatet207,208,209,246.

Første Knudsen flaske fra 1908 til vandhentning af dybvands prøver fra 250m i Nordsøen mellem Aberdeen og Stavanger
Knudsen designede også nye typer af allerede eksisterende instrumenter210. F.eks. blev hans vandhenter en videreudvikling af Pettersson-Nansen vandhenteren; men den var betydelig kortere og lettere at håndtere.

Knudsen flasken eller vandhenteren fra 1921

Knudsen indførte også en simplere lukkemekanisme af vandhenterne. For i sine instrumenter stilede Knudsen efter simpelhed i konstruktionen, kompakthed og funktionel pålidelig.

Knudsen flaske eller vandhenter fra 1921

Dette kom tydeligst frem i hans vendbare vandhenter og ydermere i udgaven uden ramme konstrueret på en måde hvor det var tanken at der kunne hænge flere vandhentere på samme kabel. Nye typer af målehjul blev også lavet såvel som nye typer af lodder eller faldlodder til vanddybdemålinger og udløsning af den vendbare vandhenter og andre instrumenter.

Knudsen flasker opfundet 1921 vandhentere til dybhavs prøvetagninger

Når Knudsen kunne være så produktiv skyldtes det ikke mindst venskabet og opvæksten sammen med halvfætteren Hans Jørgen Nielsen fra Egense på Nordfyn. Han blev først smed – var i lære først hos ”bankesmeden” Mikkelsen i Norup, men blev udlært på Marius Knudsen’s maskinværksted i Odense og afsluttede på teknisk skole som konstruktør. Fra 1903 mekanikus/fysikus og så konservator – og i dag ville man nok have kaldt ham instrumentmager. Han lavede alle instrument prototyperne for Knudsen og når de var dokumenteret brugbare, satte han dem i masseproduktion og leverede til hele kloden.
Til kvantitative undersøgelser af mængden af fiske føde på havbunden havde direktøren for den Danske Biologiske Station C.G.Joh. Petersen konstrueret en ”bund sampler” som han udviklede til den meget anvendte Petersen Bundhenter. Petersen var for øvrigt født og opvokset i Østrup på Nordfyn ikke langt fra Hasmark hvor Knudsen voksede op – dog var Petersen 11år ældre end Knudsen. Petersen indrømmede dog at hans bundhenter ikke var særligt velegnet til anvendelse på hård sandet bund hvor det må formodes at prøverne ikke var specielt repræsentative. Derfor besluttede Knudsen at konstruere en bundhenter prøvetager til hård bund til anvendelse som et supplement til Petersen Bundheteren213,246. Knudsen Bundhenteren fungerede glimrende med en gennembrydning ned til 30cm i sandbunden.

Knudsen Bundhenter