Referencer

Links til websider i forbindelse med Martin Knudsens arbejde og hjemstavn.
Otterup lokalhistoriske arkiv:
Lokalhistoriker og forfatter Margit Egdals hjemmeside:
Konsensus og konflikt.  Organiseringen af den tekniske forskning i Danmark 1900-1960
Afhandling af Henrik Knudsen, antaget og forsvaret for den naturvidenskabelige ph.d.-grad ved Steno Instituttet, Det naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, den 6. september 2005.

Der er sket meget siden Martin Knudsen’s kinetiske gasteorier og det der blev accellereret efter Solvay konferencerne.
Her er 4 glimrende foredrag
Produceret af The Compound for Niels Bohr Institutet 2012.

——————————————————————————-
Teksten herunder er et uddrag fra den samlede artiklen ”Martin Knudsens historie” som findes under menuen ”Liv og Virke”
Nummeret i listen herunder svarer til de henvisningsnoter som findes i artiklen ”Martin Knudsens historie”
——————————————————————–
Referencer og Udvalgte Udgivelser:
1. Knudsen M: Lærebog i Fysik, København (1923), s.1-786.
2. Knudsen M: Fysiske Opgaver. 1.udg (1920), s.1-38; 2.udg (1927), s.1-43; 3.udg(1933), s.1-53.
3. Smed J: Martin Knudsen (1871–1949) and the standard seawater. In: Historisch-meereskundliches Jahrbuch. (2005), 11, s. 157–170.
4. Knudsen M: Elektrisk Strøm gennem Luften, Fysisk Tidsskrift (1904-1905), s. 145-148.
5. Knudsen M: Opbevaring af levende Fisk, Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad (1898) nr. 16 & 17.
6. Knudsen M: Havets Naturlære – Hydrografi. Med særlig hensyn til danske farvande. Skrifter udgivne af Kommissionen for Havundersøgelser (1905), 2, s.1-41 med 10 billeder i teksten og 4 tavler.
7. Knudsen M: Fiskeriet i Danmark, bd. 1, s. 37-78 (Tidsskriftartikel)
8. Knudsen M: Selvbiografi i ”inbjudning til Filosofie doktorspromotion vid Lunds Univeritets 250. årsfest”, 1918
9. Knudsen M: Københavns Universitets årsberetning 1895-1896, s.204
10. Knudsen M: Københavns Universitets årsberetning 1897-1898, s.662
11. Knudsen M: Københavns Universitets årsberetning 1901-1902, s.37 ff.
12. Knudsen M: Københavns Universitets årsberetning 1911-1912, s.492
13. Politiken, artikel, 22.6.1912
14. Politiken, artikel, 15.2.1918
15. Politiken, artikel, 17.2.1918
16. Knudsen M: Studenterne fra 1890, (1915)
17. Hansen HM, Johansen ES (Eds): Ørsted-Medaljen uddeles 3die gang. Taler da Martin Knudsen fik medaljen 16.feb 1916. Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Fysisk Tidskrift, (1915-1916) 4-5, s.137-148.
18. ”Illustreret Tidende”, 27.2.1916
19. Berlingske Tidende, 14.2.1921
20. Polyteknikeren, 4.3.1921
21. Rasmussen R E H: “Mindeord over Martin Knudsen”, København 1949.
22. Knudsen M: Bibliografier www.past.dk/biographies PAST: Portal to Artifacts of Science and Technologies
23. Redhead P A (ed.): Vacuum science and technology. Bog med kapitel om Martin Knudsen (1871-1949) s.75-78 forfattet af H. Adam and W. Steckelmacher. Springer Verlag(1994), s.1-229.
24. Leppäranta M, Myrberg K (eds): Physical Oceanography of the Baltic Sea. Bog om bl.a. Martin Knudsen´s tidlige teoretiske overvejelser s.17 og 89. Springer Verlag. (2008), s.1-378.
25. Bohr N, Aaserup F: Popularization and people (1911-1962). Bog med afsnit om Martin Knudsen s.289-324. Elsvier (2007), s.1-610.
26. Reed C (ed): Marine Science: Decade by Decade. Bog med beskrivelse af Martin Knudsen s.19, 182, 483. Infobase Publishing (2009), s.1-298.
27. Kox A J: The Scientific Correspondence of H. A. Lorentz. Bog med beskrivelse af Martin Knudsen forfattet af Robert Goldschmidt s.367. Springer Verlag (2008), s.1-777.
28. Barr S, Leudecke C: The History of the International Polar Years (IPYs) . Bog hvor Martin Knudsen omtales som præsident for International Counsil for the Exploration of the Sea s.152. Springer Verlag (2010), s.1-319.
29. Wallace W J (ed): The development of the chlorinity/salinity concept in oceanography. Bog hvor følgende nævnes:”-The titration procedure to determine chlorine by the Mohr method has become known as the Knudsen titration-“ s.182. Elsvier (1974), s.1-227.
30. Katz J (ed): Introductory Fluid Mechanics. Bog hvor Knudsen ligningen er anført og citeret s.5. Cambridge University Press (2010), s.1-456.
31. Helrich C S (ed): Modern thermodynamics with statistical mechanics . Bog om: “- Static expansion is a technique first proposed by the Danish physicist Martin Knudsen –. If an ideal gas, or a gas for which the thermal equation –“ s.104. Springer Verlag (2009), s.1-402.
32. Library of Congress. Copyright Office Catalog of Copyright Entries. New Series. Bog som nævner “- / 8574 Knudsen, Martin Hans Christian, 1871- … Lærebog i fysik. København, Forfatterens forlag, i kommission hos J. Gjellerup, 1923. 4 p. L. 786 p illus.-” s.984. Library of Congress. Copyright Office, United States. Dept. of the Treasury (April, 1923 – May, 1924), Part 1, Group 1, v. 20 : Nos. 1 – 125.
33. Vogel G H (ed): Process development. Bog som citerer gas i gas diffusions koefficienten: DAB =10À5m2 sÀ1 H2/CH4 8.1 H2O/CH4 2.9 CO2/CH4 1.5 N2/O2 2.3 3) defineret af Martin Knudsen s.37. Wiley-VCH (2005), s.1-478.
34. National Academy of Sciences (U.S.) Report of the National Academy of Sciences. Bog der nævner:”- Martin Knudsen was born on the island of Funen, Denmark. February 15, 1871: student, University of Copenhagen, honorary doctor of philosophy –“ s.21. National Academies (1935), s.1-135.
35. Moureau M, Brace G (eds): Dictionnaire du pétrole et autres sources d’énergie. Bog der omtaler Martin Knudsen:”- physicien et océanographe danois. Knudsen number: nombre de Knudsen, nombre caractéristique de la dynamique des –“ s.301. Editions TECHNIP (2008), s.1-1175.
36. Moureau M, Brace G (eds): Dictionnaire du pétrole et autres sources d’énergie. Bog der omtaler Martin Knudsen:”- physicien et océanographe danois. Knudsen number: nombre de Knudsen, nombre caractéristique de la relation emperique moyenne entre la salinité et la chlorinité de léau de mer –“ s.271. Editions TECHNIP (2000), s.1-1096.
37. Shelak B J (ed): Shipwrecks of Lake Michigan . Bog der bl.a. omtaler:”- The keeper of the Pilot Island light, Martin Knudsen, attempted to aid the crew … had its first brush with disaster during the Great Chicago Fire of 1871-“ . Trails Books (2003), s.1-220.
38. Hyde C K, Mahan A, Mahan J (eds): The northern lights – Lighthouses of the Upper Great Lakes. Bog hvori Martin Knudsen nævnes:”- The new tower, completed in 1871, is a conical brick structure 18 feet in diameter … Later keepers such as Martin Knudsen (1881-1889) viewed South Manitou-“ s.112. Wayne State University Press (1986), s.1-208.
39. Bird R B, Stewart W E, Lightfoot E N (eds): Transport phenomena. Bog der citerer:”- Martin Hans Christian Knudsen (1871–1949), professor of physics at the University of Copenhagen, did key experiments on the behavior of very dilute gases –The Knudsen Flow or free molecule flow regime –“s.52. John Wiley & Son (2007), s.1-905.
40. Kremer G M (ed): An Introduction to the Boltzmann Equation and Transport Processes in Gases. Bog hvor Knudsen formlen nævnes og Martin Knudsen omtales s.94. Springer Verlag (2010), s.1-303.
41. Butt H-J (ed): Surface and Interfacial Forces . Bog hvor Martin Knudsen citeres s.151. Wiley-VCH (2010), s.1-421.
42. Wikipedia: Solvay Conference. en.wikipedia.org/wiki/solvay_conference
43. Solvay E, Langevin P, Broglie M, Einstein A, Knudsen M: Solvay Conference: Radiation and the Quanta. Proceedings 30. October -3.november 1911. Forlag Gauthier-Villars, Paris. (1912).
44. Bacciagaluppi G, Valentini A: Quantum Theory at the Crossroads – Reconsidering the 1927 Solvay Conference. Book Cambridge University Press (available at this http URL). Published in Oct. (2009), s.1-553.
45. Oppenheimer JR: Naturvidenskab og Livsforståelse. Oversættelse af ”Science and the Common Understanding” udgivet 1953, Gyldendals Uglebøger, Gyldendals Forlag (1960), s.1-128. citat s.47-48
46. Knudsen M: The Kinetic Theory of Gases – some modern aspects. Methuen. 0rd ed. ?????? (1916).
47. Knudsen M: The Kinetic Theory of Gases – some modern aspects. Methuen. 1rd ed. London, Wiley, New York (1934).
48. Knudsen M: The Kinetic Theory of Gases – some modern aspects. Methuen. 2rd ed. London, Wiley, New York (1946).
49. Knudsen M: The Kinetic Theory of Gases – some modern aspects. Methuen. 3rd ed. London, Wiley, New York (1950).
50. Knudsen M: The Kinetic Theory of Gases – some modern aspects. Methuen. 4rd ed. London, Wiley, New York (1952).
51. Gotfredsen E: Medicinens Historie – Radiologien. Bog: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København (1964), s.1-697. citat s. 575
52. ?????: Chapter 2. Physical fundamentals of Chemical Vapour Deposition – Vapour Pressure of Chemical Vapour Deposition Precursors. ?????, s.35, 36, 59, 60, 63
53. Roth A: Vacuum technology, 3rd ed. North–Holland, New York (1990)
54. Ohring M: The materials science of thin films. Academic, New Jersey (1992)
55. Mehra, J: The Solvay Conferences on Physics. Aspects of the Development of Physics since 1911. Dordrecht, Netherlands: D. Reidel, (1975).
56. Marage, P. and Wallenborn, G. (Eds.) The Solvay Council and the Birth of Modern Physics. Basel, Switzerland: Birkhäuser, (1998).
57. d’Or, L. et Wirtz-Cordier, A.-M. Ernest Solvay. Mémoire de la classe des Sciences de l’Académie Royale de Belgique, Tome 14, fasc. 2. Brussels: Palais des Académies, (1981).
58. Amaldi, E: The First 17 Solvay Conferences in Physics (1911-1978). http://solvayins.ulb.ac.be/fixed/Reference2.html.
59. Knudsen H, Nielsen H: Pursuing common cultural ideas: Niels Bohr , neutrality, and international scientific collaboration during the inter-war period. Book?? (2012), p.???-??? [KONFIDENTIEL INDTIL VIDERE]
60. Knudsen BF: Personlig korrespondance med prof. emeritus Peter Sigmund 2.sept.(2011)
61. Wendt-Larsen J: Fra stamhus til stiftelse – Slægten Hofman-Bang til Hofmansgave. Udgiverselskabet Sletten (2010)
62. Pedersen BK: Rundt om Enebærodde. Forlaget Ravnerock (2011), s. 33-40.
63. Knudsen BF: Personlig korrespondance med prof. emeritus Jens Als-Nielsen 7.sept.(2011).
64. Moore R: Niels Bohr. En bibliografi, Gyldendal (1969), s.91
65. Knudsen BF: Personlig korrespondance med prof. emeritus Benny Lautrup 7.sept.(2011)
66. Seddon JRT, Zandvliet HJW, Lohse D: Knudsen Gas Provides Nanobubble stability. Phys. Rev. Lett. (2011), 107, 116101 – Published 6.sept. 2011.
67. Craig VSJ: Surface nanobubbles or Knudsen bubbles? Physics (2011), 4, 70 – Published 6.sept. 2011.
68. Knudsen M: Proposal regarding an international hydrographic laboratory. Rapports et procès-verbaux des reunions. Cons. perm. int. Explor. Mer (1913), vol.15, s.122-126.
69. Knudsen M: De internationale Havundersøgelser. in: Øjvind Winge and Å Vedel Tåning (eds.): “Naturforskeren Johannes Schmidt, hans Liv og Ekspeditioner” skildringer af venner og Medarbejdere. – Gyldendalske Boghandel, København (1947), s. 108-112.
70. Smed J: Martin Knudsen’s controversies with the General Secretary of ICES, Dr. P.P.C. Hoek. – Unpublished MS
71. Smed J: Knudsen’s Hydrographical Tables. – Unpublished MS
72. Smed J: Martin Knudsen and the Standard Seawater. – Unpublished MS
73. Smed J: Martin Knudsen – Designer of instruments. – Unpublished MS
74. Smed J: Martin Knudsen’s activities at the Hydrographic department of the ICES Office. – Unpublished MS
75. Smed J: Early discussions and tests of the validity of Knudsen’s Hydrographical Tables. – Historisch-Meereskundliches Jahrbuch, (1992) 1, s. 77-86
76. Smed J: Martin Knudsen: A Founding Father of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES). – Unpublished MS
77. Svansson A: Otto Pettersson and the Birth of ICES. In: Griffith, D. (ed.): Stockholm 1999 Centenary Lectures. – ICES Cooperative Research Report No. (2003).
78. Svansson A: Otto Pettersson, the Oceanographer. Extracts from a biography in preparation. – Accepted for publication in Proceedings of ICHO VI (2004).
79. Went AEJ: Seventy years agrowing. A history of the International Council for the Exploration of the Sea, 1902-1972. – Rapp. P.-v. Réun. Cons. int. Explor. Mer, (1972) a, s. 165
80. www.ices.dk
81. Knudsen BF: Personlig korrespondance med direktør Finn Aaserud, NBI Arkivet 9.sept.(2011).
82. Knudsen M: Korrespondance til Niels Bohr ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 5.januar (1912), Folder 173, Item 1.
83. Bohr N: Korrespondance til Martin Knudsen ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 9.marts (1912), Folder 173, Item 2. Brev til Martin Knudsen fra Niels Bohr om Cambridge opholdet. (1912) IKKE SIKKERT FUNDET.
84. Knudsen M: Svarbrev til Dr. Niels Bohr. Afsendt fra privatadressen Jens Kofoedsgade 2; NBI Arkivet, Scient. Corresp. Suppl 1910-1962; 13.marts (1912), Folder 168 #397
85. Knudsen M: Korrespondance til Niels Bohr ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 30.juli (1912), Folder 173, Item 3.
86. Bohr N: Korrespondance til Martin Knudsen ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 31.juli (1912), Folder 173, Item 4.
87. Bohr N: Korrespondance til Martin Knudsen ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 00.maj (1915), Folder 173, Item 5.
88. Knudsen M: Korrespondance til Niels Bohr ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 20.maj (1915), Folder 173, Item 6.
89. Bohr N: Korrespondance til Martin Knudsen ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 5.april (1916), Folder 173, Item 7.
90. Knudsen M: Korrespondance til Niels Bohr ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 12.april (1916), Folder 173, Item 8.
91. Bohr N: Korrespondance til Martin Knudsen ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 22.december (1920), Folder 173, Item 9.
92. Knudsen M: Lykønskning til Niels Bohr med Nobelprisen. Afsendt fra Den Polytekniske Læreanstalt, Kbh.K; NBI Arkivet, Scient. Corresp. Suppl 1910-1962; 10.november (1922), Folder 168 #397
93. Knudsen M: Korrespondance til Niels Bohr ????????? NBI Arkivet, Scient. Corresp. 1903-1962; 2.november (1950), Folder 173, Item 10.
94. Knudsen EU: Takkekort til Niels Bohr for talen han holdt ved Martin Knudsens båre. Afsendt fra privatadressen Høeghsmindevej 58, Gentofte. 8.juni (1949)
95. Knudsen EU: Lykønskning med fødselsdagen (64år) til Niels Bohr. Afsendt fra privatadressen Høeghsmindevej 58, Gentofte. 6.oktober (1949)
96. Knudsen EU: Takkekort til Niels Bohr for at have været gæst ved hans 70års fødselsdag. Afsendt fra privatadressen Smakkegaardsvej 139. 10.oktober (1955)
97. Knudsen BF: Personlig korrespondance med Prof Emeritus Niels I. Meyer, DTU 26.sept.(2011).
98. Svansson A: Otto Pettersson. (Bog) Tre Böcker Förlag AB, (2006), s.1-376.
99. Knudsen M: Vejledning ved de medico-fysiske Øvelser. Lærebog, København (1901), s.1-30.
100. Knudsen M: Lærebog i Fysik for Medicinere: Lyslære, København (1903)
101. Knudsen M: Lærebog i Fysik for Medicinere: Lyslære, København 2.oplag. (1906), s.1- 118.
102. Knudsen M: Lærebog i Fysik for Medicinere: Elektricitetslære, København (1903)
103. Knudsen M: Lærebog i Fysik for Medicinere: Mekanisk Fysik og Varmelære, København (1904), s.1-127.
104. Knudsen M: Lærebog i Fysik for Medicinere. København (1913), s.1-360.
105. Knudsen M: C. Christiansen – Lærebog i Fysik. 4.udg. ved M.Knudsen. København (1915), s.1-927.
106. Knudsen M: Chr. Christiansen – Die Naturwissenschaften, Berlin (1918), 14, s.157- 161.
107. Knudsen M: Hans Christian Ørsted. Tale holdt ved universitetsfesten 1.sept. 1920. Naturens Verden (1920), s.451- 459.
108. Knudsen M: Hans Christian Ørsted. Tale holdt ved universitetsfesten 1.sept. 1920. Fysisk Tidsskrift (1920-21), s.21-29.
109. Knudsen M: Hans Christian Ørsted. Tale holdt ved universitetsfesten 1.sept. 1920. Naturens Verden (1920), s.451- 459.
110. Knudsen M: De tre Tilstandsformer. Tale holdt ved universitetsfesten 22.nov. 1928. Tilskueren, december (1928), s.361- 370.
111. Knudsen M: P.K. Prytz (26/2 1851 – 4/3 1929). Tale ved Videnskabernes Selskabsmøde 3.maj 1929 . Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger juni 1928 – maj 1929 (1929), s.63- 70.
112. Knudsen M: Andreas Collstrop (19/4 1847 – 21/7 1933). Tale ved Videnskabernes Selskabsmøde 15.dec 1933 . Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger juni 1933 – maj 1934 (1934), s.73- 76.
113. Knudsen M: P.K. Prytz (26/2 1851 – 4/3 1929). Tale ved Videnskabernes Selskabsmøde 3.maj 1929 . Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger juni 1928 – maj 1929 (1929), s.63- 70.
114. Knudsen M: Elektriske Udladninger gennem Luften. ”Naturen og Mennesket (1894).
115. Knudsen M: Nogle forsøg over Frembringelse af Røntgen Straaler. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1896), s.150- 158.
116. Knudsen M: Jacob Peter Jacobsen 1877-1946. Journal du Counseil, (1948), 15(2), s.154-156.
117. Knudsen M: Fluorescensskærme til Røntgenske Straaler. Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi (1896), s.349-351.
118. Knudsen M: En Stipendierejse til England, Sommeren 1897. Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi (1898), s.51-64.
119. Knudsen M: Love for den elektriske Strøm, Elektriske Enheder. Grundrids ved folkelig universitetsundervisning (1899), 7, s.1-16.
120. Knudsen M: Om Natriumdamps optiske Forhold. Fysisk Tidsskrift (1905-1906), s.201-206.
121. Knudsen M: Om Spektralundersøgelse. Fysisk Tidsskrift (1906-1907), s.20-25.
122. Knudsen M: Ultramikroskopi – Elektrisk Strøm gennem Luften. Fysisk Tidsskrift (1907-1908), s.223-227.
123. Knudsen M: Luftarternes Strømning gennem snævre Rør og den kinetiske Luftteori. Fysisk Tidsskrift (1908-1909), s.65-73.
124. Knudsen M: Om Luftstrømninger fremkaldte ved Tempraturforskelle i porøse Legemer. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1909), s.603-628.
125. Knudsen M: Die Gesetze der Molekularströmung und der inneren Reibungsströmung der Gase durch Röhren. Annalen der Physik. (1909), 28, s.75-130.
126. Knudsen M: Die Molekularströmung der Gase durch Oeffnungen und die Effusion. Annalen der Physik. (1909), 28, s.999-1016.
127. Knudsen M: Experimentelle Bestimmung des Druckes gesättigter Quecksilberdämpfe bei 0⁰ und höheren Temperatur. Annalen der Physik. (1909), 29, s.179-193.
128. Knudsen M: The Molecular and the frictional flow of gases in tubes. Discussion by Martin Knudsen and Willard J. Fisher. Physical Rev. (1910), 31(5), s.586-588.
129. Knudsen M: Eine Revision der Gleichgewichtbedingung der Gase. Thermische Molekularströmung. Annalen der Physik. (1910), 31, s.205-229.
130. Knudsen M: Termisk Molekulartryk i Rør og porøse Legemer. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1910), s.3-10.
131. Knudsen M: Thermisher Molekulardryck der Gase in Rühren und porösen Körpern. Annalen der Physik. (1910), 31, s.633-640.
132. Knudsen M: Et absolut Manometer. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1910), s.259-293.
133. Knudsen M: Ein absolutes Manometer. Annalen der Physik. (1910), 32, s.809-842.
134. Knudsen M: Luftarternes termiske Molekulartryk i Rør. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1910), s.437-450.
135. Knudsen M: Thermischer Molekulardruck der Gase in Röhren. Annalen der Physik. (1910), 33, s.1435-1448.
136. Knudsen M: Om Luftarternes Egenskaber ved lave Tryk. Fysisk Tidsskrift. (1910-1911), 32, s.218-227.
137. Knudsen M: Luftarters Varmeledning og Accomodationskoefficient. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1911), s.139-200.
138. Knudsen M: Die molekuläre Värmeleitung der Gase und der Akkomodationskoeffizient. Annalen der Physik. (1911), 34, s.593-656.
139. Knudsen M: Erwiderung an Hrn. M. v. Smoluchowski. Annalen der Physik. (1911), 34, s.823-824.
140. Knudsen M: Brintens Molekularstrømning gennem Rør og Varmetraadsmanometret. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1911), s.495-502.
141. Knudsen M: Molekularströmung des Wasserstoffs durch Röhren und das Hitzdrachtmanometer. Annalen der Physik. (1911), 35, s.389-396.
142. Knudsen M: Zur Theorie der Värmeleitung in verdünnten Gasen und der dabei auftretenden Druckkräfte. Erwiderung an Hrn. M. v. Smoluchowski. Annalen der Physik. (1911), 36, s.871-872.
143. Knudsen M, Weber S: Luftmodstand mod smaa Kuglers Bevægelse. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1912), s.113-125.
144. Knudsen M, Weber S: Luftwiderstand gegen die langsame Bewegung kleiner Kugeln. Annalen der Physik. (1911), 36, s.981-994.
145. Knudsen M: Sur la théorie cinétique et les propriétés des gaz parfaits. Reports et discussions de la réunion tenue à Bruxelles du 30 october au 3 november 1911 sous les auspices de M. Solvay, Paris (1912), s.1-20.
146. Knudsen M: En Metode til Bestemmelse af Molekularvægten af meget smaa Luft- eller Dampmængder. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1914), s.525-536.
147. Knudsen M: Eine Methode zur Bestimmung des Molekulargewichts sehr kleiner Gas- und Dampfmengen. Annalen der Physik. (1914), 44, s.525-536.
148. Knudsen M: Den molekulare Luftmodstand mod en Plade, der bevæger sig. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1914), s.311-327.
149. Knudsen M: Der Molekulare Gaswiderstand gegen eine sich bewegende Platte. Annalen der Physik. (1915), 46, s.641-656.
150. Knudsen M: Kvægsølvets maksimale Fordampningshastigheder. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1915), s.307-319.
151. Knudsen M: Die maximale Verdampfungsgeschwindigkeit des Quecksilbers. Annalen der Physik. (1915), 47, s.697-708.
152. Knudsen M: Cosinusloven i den kinetiske Luftteori. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1916), s.269-277.
153. Knudsen M: Das Cosinusgesetz in der kinetischen Gastheorie. Annalen der Physik. (1915), 48, s.1113- 1121.
154. Knudsen M: Metaldampes Fortætning på afkølede Legemer. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabsforhandlinger (1916), s.303-320.
155. Knudsen M: Die Verdichtung von Metalldämpfen an abgekühlten Körpern. Annalen der Physik. (1916), 50, s.472- 488.
156. Knudsen M: Fordampning fra Krystaloverflader. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Matematisk-Fysiske Meddelelser. (1917) I (2), s.1-6.
157. Knudsen M: Die Verdampfung von Kristalloberflächen. Annalen der Physik. (1917), 52, s.105- 108.
158. Knudsen M: La mécanisme de l’évaporation et de la condensation. Conférence faite à la Sorbonne le 15 décembre 1923. Extrait du livre du cinquantenaire de la Société francaise de physique. Paris (1925), s.1-17.
159. Knudsen M: The hot-wire manometer. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Matematisk-Fysiske Meddelelser. (1927) VII (15), s.1-18.
160. Knudsen M: Die Hitzdrachtmanometer. Annalen der Physik. (1927), 83, s.385- 390.
161. Knudsen M: Thermal molecular pressure in tubes. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Matematisk-Fysiske Meddelelser. (1927) VIII (3), s.1-35.
162. Knudsen M: Thermischer Molekulardryuck in Röhren. Annalen der Physik. (1927), 83, s.797-821.
163. Knudsen M: Radiometer pressure and coefficient of accommodation. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Matematisk-Fysiske Meddelelser. (1927) XI (1), s.1-75.
164. Knudsen M: Radiometerdruck und Akkomodationskoeffizient. Annalen der Physik (fünfte Folge). (1930), 6, s.129- 185.
165. Knudsen M: Luftpumper. Tale holdt ved eksamensafslutningen på den polytekniske Læreanstalt-1931. Fysisk Tidsskrift (1931), s.1-7.
166. Knudsen M: Om Symboler, Enheder og Nomenklatur i Fysikken. Fysisk Tidsskrift (1932), s.28-32.
167. Knudsen M: The Kinetic Theory of Gases. Some Modern Aspects. London (1934), s.1-61.
168. Knudsen M: De l’influence du plankton sur les quantités d’oxygène et d’acide carbonique dissous dans l’eau de mer. Comtes rendue des séances de l’Académie des Sciences. Paris (1896), 123, p.1091-1093.
169. Knudsen M: Über das Abhängigkeitverhältnis zwischen dem Sauerstoff- und Kohlensäuregehalt des Meerwassers und dem Plankton des Meeres. Annalen der Hydrographie (1896), s.1-4.
170. Knudsen M: Ingolfekspeditionens fysiske Maalinger 1895-96. Foredrag i Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi (1897), s.7- 14.
171. Knudsen M: Pipette zum raschen und genauen Abmessen von Flüssigkeiten. Chemiker-Zeitung (1897),21(64), s.1-2.
172. Knudsen M: Le plankton marin et les gaz de l’eau de mer. Revue Scientique, Paris (1897), VII(19), s.584-586.
173. Drechsel CF (Eds): Mémoire sur les travaux du C.P.I.E.M. pendant les années 1902-1912. (Bog) Hydrographical section (Hydrographiscker Abschnitt) by Martin Knudsen and J Gehrke (also in R&P –v.16) (1913), s.56-83.
174. Knudsen M: Ingolf-Expeditionens hydrografiske Undersøgelser. Geografisk Tidsskrift (1898), 14, s.151-159.
175. Knudsen M: Den danske Ingolf-Expedition. Hydrografi (1898), 1 (2), s.21-154. Med 35 tavler.
176. Knudsen M: De hydrografiske Forhold i de danske Farvande inden for Skagen i 1894-98. Beretning fra Kommissionen for videnskabelig undersøgelse af de danske farvande (1899), 2(2), s.21-79. Med 20 tavler.
177. Knudsen M: An international institution for procuring standard water. Conférence international pour l’exploration de la mer, reunion à Stockholm (1899), supplément 4, s.XLII-XLVI.
178. Knudsen M, Wandel CF, Ostenfeld CF: Iagttagelser over Overfladevandets Temperatur, Saltholdighed og Plankton paa islandske og grønlandske Skibsruter i 1898. Foretagne under ledelse af CF Wandel, bearbejdet af Martin Knudsen og CF Ostenfeld. Udført og udgivet af Carlsbergfondets understøttelse (1899), s.1-93.
179. Knudsen M: Proposal abbout an international institution for procuring Standard Water. Conférence Internationale pour l’Exploration de la Mer, Réunie à Stockholm, (1899), supplément 4
180. Knudsen M: Ein hydrographischer Lehrsatz. Annalen der Hydrographie (1900), s.316-320.
181. Knudsen M: Erneuerung der unteren Wasserschicten in der Ostsee. Annalen der Hydrographie (1900), s.586-590.
182. Knudsen M: Die Erneuerung der unteren Wasserschicten in der Ostsee. Förhandl. Vid nordiska Naturforskare och Läkaremötet i Helsingfors den 7. till 12 juli 1902. Sektionen för geografi och hydrografi, Helsingfors (1903), s.27-31.
183. Knudsen M: Maaling af Havvandets Temperatur og Saltholdighed ved hjælp af elektrisk Telefonbro. Beretning fra Kommissionen for videnskabelig Undersøgelse af de danske Farvande (1900), 2(3), s.1-15.
184. Knudsen M, Kümmel, Makoroff et al: Vorläufiger Bericht der auf der Stockholmer Konferenz im juni 1899 niedergesetzten Kommission für experimentale Revision der von Kümmel, Makoroff, Knudsen u.a. ausgearbeiteten hydrographischen Tabellen. 2. Conférence internationale pour l’exploration de la mer, réunion à Kristiania 1901, Seconde Partie, Bergen (1901), supplément 9, s.1-8.
185. Knudsen M: Über die Temperatur im Kattegat und im westlichen Teile der Ostsee. Annalen der Hydrographie (1901), s.83-90.
186. Knudsen M: Der baltische Strom und der Saltzgehalt im Kattegat und im westlichen Teile der Ostsee. Annalen der Hydrographie (1901), s.226-231.
187. Knudsen M: L’Oceanographie des détroits danois. La Géograpihe. Buletin de la Société de Géographie, Paris (1901), s.21-40.
188. Knudsen M: Hydrographical Tables (Hydrigraphisches Tabellen). Edited by Martin Knudsen, Copenhagen-London (1901), s.1-63.
189. Knudsen M, Forch C, Sørensen SPL: Berichte über die Konstantenbestimmungen zur Aufstellung der hydrographischen Tabellen von Carl Forch, Martin Knudsen und SPL Sørensen, gesammelt von Martin Knudsen. Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6 række, naturvidensk. og mathem. Afd. XII (1902), 1, s.1-151.
190. Knudsen M: Der Einfluss des ostisländischen Polarstromes auf das klima der Färöer. Met. Zeitschrift (1900), s.470-473.
191. Knudsen M, Forch C, Sørensen SPL: Berich über die chemishe und physikalische Untersuchung des Seewassers und die Aufstellung der neuen Hydrographischen Tabellen von Martin Knudsen, Carl Forch und SPL Sørensen. Martin Knudsen: Einleitung; Martin Knudsen: Einsammeln und Aufbewahren der wasserproben; Martin Knudsen: Bestimmung des spezifischen Gewichtes; Martin Knudsen: Berechnung der hydrographischen Tabellen und Discussion der Ergebnisse. In: ”Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, herausgegeben von der kommission zur Untersuchung der deutschen Meere in Kiel und Biologischen Anstalt auf Helholand, Abteilung Kiel”. Neue Folge, Kiel (1902), 6.
192. Knudsen M: On the standard water used in hydrographical research until july 1903. Conseil permanent international pour l’exploration de la mer: Publications de circonstance (1903), 2, s.1-9.
193. Knudsen M: Über den Gebrauch von Stickstoff bestimmungen in der Hydrographie. Gefrierpunkttabelle für Meerwasser. Publications de circonstance (1903), 4-5, s.1-13.
194. Knudsen M: On the organization of the Danish hydrographic researches. Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøgelser, Serie Hydrografi (1904), I(1), s.1-7.
195. Knudsen M: δt-Tabelle. Anhang zu den 1901 herausgegebenen hydrographischen Tabellen. Publication de circonstance (1904), 11, s.1-23.
196. Knudsen M: The hydrographic methods used in international cooperative study of the sea. Eighth International Geographic Congress (1904), s.506-508.
197. Knudsen M: On the influence of the east Icelandic polar stream on the climate changes of the Faeroe isles, the Shetlands and the north of Scotland (Über den Einfluss des ostisländischen Polarstromes auf die Klimaschwankungen der Färöer, Shetlandisinseln und Schottlands). Consiel permanent international pour l’exploration de la mer: Rapport et procès-verbaux des réunions, (1905), vol.III, s.1-8, mit 3 Textfiguren.
198. Knudsen M: Contribution to the hydrography of the North Atlantic Ocean. Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøgelser. Serie Hydrografi (1905), I(6).s.1-13 with 21 plates.
199. Knudsen M: Meereskunde mit besonderer Berücksichtigung der dänischen Gewässer. Im Auszüge mitgeteilt von Kapt. Reinicke. Annalen der Hydrographie (1905), s.457-469.
200. Knudsen M: On the coefficients of absorption of the atmospheric gases in destilled water and sea water. Some remarks to a paper by Charles J.J. Fox. Appendix til Publication de circonstance (1905), 14 (?)
201. Knudsen M, Smith K: The salinity of the North Sea and adjacent waters calculated on the basis of observations from the period august 1902- may 1905 (by Martin Knudsen and Miss Kirstine Smith). Rapports et process-verbaux des reunions (1906), vol.VI, s.XXVI-XXX, wih 15 plates.
202. Knudsen M: On the determination of temperatures by measuring the resistance in telegraph cables. Rapports et process-verbaux des reunions (1906), vol.VI, C, s.40-44. App.B.
203. Knudsen M: Salzgehaltbestimmungen des Oberflächenwassers als Hilfsmittel bei Positionsbestimmungen an Bord. Publication de circonstance (1907), 38, s.1-9 mit einer karte.
204. Knudsen M: Some remarks about the currents in the North Sea and adjacent waters. Publication de circonstance (1907), 39, s.1-7.
205. Knudsen M: Ein Wasserschöpfer zur Benutzung während der Fahrt des Schiffes. Publication de circonstance (1909), 50, s.1-11 mit 2 Figuren und 2 Tafeln.
206. Knudsen M: Über Bestimmung von S’, Meersalzgehalt des Brackwassers. Publication de circonstance (1911), 56, s.1-8.
207. Knudsen M: Danish hydrographical investigations at the Faroe islands in the spring of 1910. Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøgelser, Serie Hydrografi (1911), II(1), s.1-17 with 5 figures in the text and 2 tables.
208. Knudsen M: On measurement of the penetration of light into the sea. Publication de Circonstance du Conseil International pour l’Exploration de la Mer (1922), 76, s.1-16.
209. Knudsen M: Om Maaling af Lysets Nedtrængning i Havet. Med forord. Festskrift tillägnad Professor Otto Pettersson (1922).
210. Knudsen M: Some new oceanographical instruments. Publication de Circonstance du Conseil International pour l’Exploration de la Mer (1923), 77, s.1-16.
211. Knudsen M: Dr. Thorild Wulff´s hydrographical investigations in the waters west of Greenland. Report worked out in august 1918. Meddelelser om Grønland (1923), LXIV, s.89-100 with 1 plate and 1 map in the text.
212. Knudsen M: L’emploi de l’eau normale dans l’océanographie. Publication de circonstance (1925), 87, s.1-11.
213. Knudsen M: A bottom-sampler for hard bottom. Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøgelser, Serie: Fiskeri (1927), VIII (3), s.1-4.
214. Knudsen M: Rapport Jubilaire (1902-1927), Le Danemark: 1. Introduction; 5. Report on the Danish hydrographical investigations. Rapports et procès-verbaux des reunions (1928), vol.XLVII, s.82-86 og 128-130.
215. Knudsen M: A frameless reversing waterbottle. Journal du Conseil permanent international pour l’exploration de la meer (1929), vol.IV(2), s.192-193.
216. Knudsen M: Communication on hydrogrphical observation from the Danish investigation-ship “Dana”. Lectures delievered on 13th April 1929, London. Rapports et procès-verbaux des reunions (1930), vol.LXIV, s.5-7.
217. Jacobsen JP, Knudsen M: Urnormal 1937 or Primary Standard Seawater 1937. Report by JP Jacobsen and Martin Knudsen. Association d’Océanographie Physique. Publications Scientifiques, Liverpool (1940), 7, s.1-38
218. Knudsen M, Blegvad H (Eds): Havets Naturlære. Hydrografi med særligt Hensyn til de danske Farvande. Fiskeriet i Danmark. Redigeret af H Blegvad (1945), I, s.37-78.
219. Knudsen BF: Salinitet – History of the salinity determination. Report not publiced. 4. september (2011), s.1-27.
220. Knudsen BF: Salinitet – Methods of determinations of salinity. Report not published. 24. august (2011), s.1-4.
221. NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration) Photo and Central Library
222. Pedersen C, Knudsen BF: Martin Knudsen gift med Else Ursin. 27.september (2011)
223. Knudsen M: Slægtstavle. Julehilsen til familien (1933)
224. Knudsen M: Nogle Bondeslægter i Nordfyn (1932), s.1-25.
225. Schmidt JPJ: Sønderbyhus 1874-1928. Schmidts afskrift af optegnelser om huset i Hasmark. (19??), s.1-2.
226. Knudsen BF: Martin Knudsen – Hydro- og Oceanografi 6.september (2011), s.1-34.
227. Smed J: The Service Hydrographique of the International Council for the Exploration of the Sea. J.Cons. (1968), 32, s.155-171.
228. Smed J: Hydrographic investigations in the North Sea, The Kattegat and the Baltic before ICES. Deutsche Hydrographische Zeitschrift.(1990), suppl B, 22, s.357-366.
229. Smed J: Early discussions and tests of the validity of Knudsen´s hydrographical Tables. Historich-Meereskundliches Jahrbuch. (1992), 1, s.77-86.
230. Smed J: Otto Krümmel´s participation in the international oceanographic cooperation in the 1890´s and his troubles with the Kiel Commission. Historich-Meereskundliches Jahrbuch. (1994), 2, s.59-67.
231. Smed J: Abortive plans for a World-Wide Oceanographic Expedition. (Mills’) History of Oceanography. (2000), 12, s.10-13.
232. Smed J: International endeavours to save the Helgoland harbor after World War I. (Historich-Meereskundliches Jahrbuch. (2001), 8, s.83-88.
233. Smed J: The Founding of ICES – prelude, personalities and politics. Stockholm 1899; Christiania 1901; Copenhagen 1902. In: Ocean Sciences Bridging the Millennia. A spectrum of historical accounts. Proceedings of ICHO VI, Quingdao, China 1998. S. Morcos et al (eds.). UNESCO, Paris and China Ocean Press, Beijing. (2004), s.139-162.
234. Smed J: Early plans for an international synoptic investigation of North Atlantic deepwater. In: Ocean Sciences Bridging the Millennia. A spectrum of historical accounts. Proceedings of ICHO VI, Quingdao, China 1998. S. Morcos et al (eds.). UNESCO, Paris and China Ocean Press, Beijing. (2004), s.163-178.
235. Smed J: “1899 Outside” – The Stockholm Conference 1899 – outside the meeting rooms. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649 “RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED.
236. Smed J: “Abortive” – Abortive plans for a World-Wide Oceanographic Expedition. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649“RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED. Alternative/supplement til ref.nr. 231.
237. Smed J: “Afterw” – Revival of ICES after the first World War. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649“RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED.
238. Smed J: “Atlant” – Early plans for an international synoptic investigation of North Atlantic Deep-water. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649“RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED. Alternative/supplement to ref. nr. 234.
239. Smed J: “Cenlab” – The Central Laboratory of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) and its successors. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649“RAK:IA”. Manuscript published in Earth Sciences History (2005), 24(2), s.225-246.
240. Smed J: “Contro” – Martin Knudsen´s controversies with the general secretary og ICES Dr. PPC Hoek. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649“RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED.
241. Smed J: “Firstw” – ICES during the First World War. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649 “RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED.
242. Smed J: “France” – The accession of France to ICES. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649 “RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED.
243. Smed J: “Germany and ICES” – ICES: Germany´s participation in the foundation of ICES, withdrawal during the first World War, re-entry after the war. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649 “RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED.
244. Smed J: “Norway” – Norway and the founding of the international Council for the Exploration of the Sea. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649 “RAK:IA”. Manuscript NOT PUBLISHED.
245. Knudsen M: ”RAK:D11”. Martin Knudsen´s ICES arkiv. Rigsarkivet i København arkiv nr 10.649.
246. Smed J: Martin Knudsen – the oceanographer. ICES Marine Science Symposia (2002), 215, s.124-131.
247. Smed J: Germany’s participation in the foundation of ICES, withdrawal during the First World War, and re-entry after the War. History of oceanography yearbook = Historisch-Meereskundliches Jahrbuch, Schriftemrehe des Deutschen Meeresmuseums und der Deutscehn Gesellschaft für Meeresforschung (2010), 16, s.7-27.
248. Smed J: A note on D’Arcy Thompson’s relations to Germany and German Scientists. History of oceanography yearbook = Historisch-Meereskundliches Jahrbuch, Schriftemrehe des Deutschen Meeresmuseums und der Deutscehn Gesellschaft für Meeresforschung (2010), 16, s.28-34.
249. McEvoy Y JP, Zárate O: Los que transformaron al mundo, reuridos por única vez. Petrotecnia, Longseller forlaget (2003), april, s.77-78
250. Phil M: Martin Knudsen. Fysik – C. Christiansen – hans tid og hans skole. Københavns Universitets 500 års jubilæumsskrift (1979), s.393-396
251. Culkin F, Smed J: The History of standard seawater. Oceanologica Acta (1979), 2(3), p.355-364
252. Højerslev NK, Buch E, Holck J, Hundahl H,Jensen TG, Jerlov N, Kullenberg B, Petersen HT, Østerhus S: Salinitets bestemmelse. Øvelsesvejledning, HCA Tryk, København (19??) s-138-142
253. Knudsen M: Hydrography. The Danish Ingolf-expedition. Report (1899),1, p.23-161
254. Dittmar W: Report on researches into the composition of ocean-water collected by H.M.S.”Challenger” during the years 1873-1876. In Report on the Scientific Results of the Voyage of H.M.S.”Challenger”. Physics and Chemistry, (1884), I, p.139-230
255. Tornøe H: On the air in seawater. In The Norwegian North-Atlantic Expedition 1876-1878.Chemistry (1880),p.1-23
256. Krümmel O: Bericht über die Ergebnisse der Internationale Konferenz zur Erforschung der nordeuropäischen Meere in Stockholm 15 bis 23 juni 1899. Appended to letter of 5th August (1899) to the Minister der geistlichen Unterricht und Medizinalangelegenheiten, Berlin. Archived in Geheimes Staatarchive Preussischer Kulturbesitz, Berlin (1899), Rep.76-VC, Sekt.1, Tit. 11, Nr.11, Bd.1, p.275-285
257. Nansen F: Appendix 2 to Résolutions textuelles. Conférence Internationale pour l’Exploration de la Mer, Réunie à Stockholm (1899)
258. Pettersson O: Letter of 1898 to F.Nansen. Archived in the Oslo University’s Collection of Manuscripts, In Swedish, (1898), File 48
259. Anonymous: 2. Conf’erence Internationale pour l’Exploration de la Mer Réunie è Krisitania (1901) Première Partie, p.5
260. Wallace WJ: The development of the chlorinity/salinity concept in oceanography. Elsevier Oceanography Series, (1974), 7, p.148
261. Knudsen M: Letter of 31. December 1903 to Otto Pettersson. Archived in Gothenburg University Library’s Collection of Letters. In Danish. (1903)
262. ICES: Rapports et Procès-Verbaux des Réunie du Conseil Permanent International pour l’Exploration de la Mer (1909), 11(B), p.16-18
263. Anonymous: Association Internationale d’Océanographie Physique. Procès-Verbaux (1937), 4, p.52
264. Anonymous: Association Internationale d’Océanographie Physique. Procès-Verbaux (1949), 4, p.58
265. Smed J: Early attempts at determination of the salinity of Seawater from measurement of its electric conductivity. In Oceanographic History. The Pacific and Beyond. Papers from the 5th International Congress on the History of Oceanography. Editors K.R. Benson and P.F. Rehbock. University of Washington Press, Seattle and London (2002), p.369-373
266. Nielsen N: Matematiken i Danmark. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København. Vol. I: 1801-1908, published (1910);
267. Nielsen N: Matematiken i Danmark. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København. Vol. II: 1528-1800, (1912).
268. Veibel SE: Kemien i Danmark. Vol. I: Kemiens historie i Danmark (1939). Vol. II: Dansk Kemisk Bibliografi, 1800-1935, (1943). Vol III: Danske Kemikere, edited by Bodil Jerslev, (1968). Nyt Nordisk Forlag, Copenhagen.
269. Gillispie CC (Ed): Dictionary of Scientific Biography. Scribner’s & Sons, New York, (1980)
270. Favrholdt D: Filosoffen Niels Bohr. Informations Forlag (2009), s.1-459
271. Knudsen H: Konsensus og konflikt – Organiseringen af den tekniske forskning i Danmark 1900-1960. Ph.d – afhandling Steno Instituttet, Afdelingen for Videnskabshistorie, Aarhus Universitet. (2005), s. 1-431
272. Harnow H: Den danske ingeniørs historie 1850-1920. Århus: Systime. (1998), s.75-89, 140-142, 149-153
273. Wagner MF: Det polytekniske Gennembrud. Romantikkens teknologiske konstruktion 1780-1850. Århus: Aarhus University Press. (1999), s.269-271, 304-341
274. www.naturvidenskab.net ; Selskabet for Naturlærens Udbredelse
275. Servos JW: Changing Partners: The Mellon Institute, Private Industry, and the Federal Kilder og litteratur Patron. Technology and Culture. (1994), 35, s. 221-257
276. Dorph-Petersen P: Danmarks Naturvidenskabelige Samfund 1911-1961. København: Det Berlingske Bogtrykkeri. (1961), s.8
277. Foss A: Fritz Johannsen til Alexander Foss, RA, Alexander Foss’ Privatarkiv. 25. januar (1921), pk. 16.
278. Vinding P: G.A. Hagemann. København: G.E.C. Gad. (1942)
279. Lundbye JT: Den polytekniske læreanstalt 1829-1929. København: G.E.C. Gad.(1929)
280. Hansen J: Hovedtræk af Industriraadets Historie 1910-1935. København.(1935)
281. Munk Christiansen P, Sonne Nørgaard A: Faste forhold – flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede. Århus: Aarhus University Press. (2003)
282. Graae Fr: Dansk Videnskab og Udlandet. København: G.E.C. Gads Forlag.(1941)
283. Stang F: Norden som centralsted for internationalt videnskabelig arbeide. Foredrag ved det nordiske interparlamentariske delegeretmøte i Kristiania 29de juni 1917. Kristiania.(1917)
284. Widmalm S: 1995. ”Science and Neutrality: The Nobel Prizes of 1919 and Scientific Internationalism in Sweden”. I Minerva (1995), 33, s.339-360
285. Munch P: Erindringer 1914-18. Under den Første Verdenskrig (bd. 4). København: Nyt Nordisk Forlag.(1961)

——————————————–

Kartotek om samarbejdende personer som professor Martin Knudsen har faglige og forskningsmæssige relationer til:
Prof.C.Christiansen
Niels Bohr
Albert Einstein
Prof. Langmuir
Prof. Piccard
Prof. Madame Curie
Hans Jørgen Nielsen
Jens Smed
Prof. Otto Pettersson
Prof. Hans Pettersson
Fridtjof Nansen
Prof. Hans Peder Steenby
Forsvarsminister Peter Munch
Hofjægermester Niels Erik Hofman-Bang
KVL laboratorieforstander cand.polit.Niels Oluf Hofman-Bang
Fabrikant G.A.Hagemann
Dr.Wilhelm Conrad Röntgen
Prof. I.H.Hannover
Prof.K.Prytz
Højskoleforstander Jacob Appel
Docentdr.phil.F.Barmwater
Prof. Niels Bjerrum
Prof.H.M.Hansen
Fysiker dr.phil.Kirstine Meyer (født Bjerrum)
Prof.S.P.L.Sørensen
Dr.phil.Sophus Theodorus Holst Weber
Sekretær Kirstine Smith
Botaniker C.H.Ostenfeld
Sir John Murray
Prof.Krümmel
Prof.H.N.Dickson
Prof.S.O.Makarov
J.P.Jacobsen
Prof.Carl Forch
Prof.Otto Hönigschmid
Marinebiolog Johannes Schmidt
Oceanograf Nils G.Jerlov
Dir.for Dansk Biologisk Station C.G.Joh.Petersen (ham fra Østrup)
Adfærdsbiolog Mogens Højgaard
Civilingenør Knud Højgaard
Civilingenør Foss
Prof.Niels Bjerrum
Prof.J.N.Brønsted
Civilingenør J.L.W.V.Jensen
Opfinder P.O.Pedersen
Opfinder Valdemar Poulsen